Spöken 2017

Några som kan ställa till det 2017. Putin, Trump, le Pen och Erdogan.
2017-01-06

Några som kan ställa till det i världen 2017. Putin, Trump, le Pen och Erdogan.

 

 ***********************************

En tecknad bild
- grafik eller karikatyr - överraskar på varje tidnings- och webbsida.
Den lockar nya läsare till ledarsidan eller till ledarbloggen på webben.
Den ger alla sidor en ny dimension - som inte fotografiet klarar av.


 

En "newsmap" till nyheten

Newsmap producerar
och förmedlar nyhetsgrafik,
teckningar, karikatyrer, satirer

- mot bakgrund av nyhetshändelserna.

Newsmap samverkar med Bulls KRT Graphics, Tribune News Service (f.d. MCT International), flera svenska tecknare och andra leverantörer.

Det ger unika möjligheter att kunna erbjuda grafik, karikatyrer, illustrationer och i vissa fall även bilder och text till såväl "breaking news" som till ledar-, sport-, nöjes- eller vetenskapssidor oavsett publicering i tryck, på webb, i bloggar, eller i mobil.

I våra samlade arkiv finns över 80.000 satir- och karikatyrteckningar, grafikillustrationer och miljontals bilder. Söker du något speciellt? Vi kan säkert hjälpa till. 

Att använda Newsmaps
webbservice är enkelt

Kontakta oss för användarnamn och lösenord.
Du betalar bara för det du vill ha eller du väljer att abonnera på vår service. Faktura kommer en gång per månad.

I menyraden väljer du kategori.
Det senaste finns alltid under AKTUELLT IDAG.
Bilderna är sorterade i underkategorier enligt vänsterspalten på vissa hämtsidor. Klicka och leta, eller sök med vanlig fulltextsökning under Sök i högerspalten.
Hittar du inte vad du letar efter - mejla eller ring så söker vi i arkiven.

____________________________________________

VILLKOR och ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Nedanstående villkor reglerar kundens bruk av material som köpts och laddats ner från Newsmap. Dessa villkor gäller så länge inget annat skriftligen avtalats med Newsmap.

Betalningsvillkor

Du behöver inte använda kreditkort eller andra betalningsmetoder. Registrerade kunder erhåller faktura per månad från Newsmap/Bulls Press. Alla priser är angivna exklusive moms. Dröjsmålsränta med 1,5 % per månad utgår efter förfallodagen.
Det är enbart mediaföretag och andra registrerade kunder som får köpa på kredit. I enskilda fall kan det krävas en kreditupplysning innan kreditköp godkänns och produkter kan laddas hem.

Leveranser

Alla hämtningar på Newsmap-sajten sparas i logfiler med datum och tid och räknas som köp och publicering. Om kund ej publicerar hämtad produkt kan den skrivas av, om Newsmap erhåller mejl om detta inom 24 timmar från hämtning.
Mottagna manuella beställningar levereras normalt samma dag. Leveranstider som anges är preliminära. Betalning för beställningar påförs månadsfakturan.

Rättigheter

Kunden äger icke rätt att försälja eller överlåta någon del av det material eller rättigheter, som upplåtits till kunden genom dessa villkor, ej heller att använda materialet på annat sätt än för engångspublicering, såvida inte annat överenskommits. Det till kunden levererade materialet är copyrightmärkt och kunden har ej rätt att göra någon som helst ändring i copyrightlinjen. Vid publicering av fotografiska bilder ska byline (fotografens namn/Newsmap/Bulls) anges.

Logga in

Användarnamn:

Lösenord:

Sök

Ange sökord:

JEANDERs Vägen till valet 2018 - Så prenumererar du

PRENUMERERA!

Prenumerera på Jan-Erik Anders (www.jeander.com)
politiska satirteckningar och karikatyrer.
Som prenumerant får du fritt publicera samtliga Jan-Erik Anders teckningar under menyn
Vägen till valet 2018

Ett fast engångspris!

Du får rätten att publicera
JEANDERs teckningar i alla dina mediekanaler till ett lågt fast överenskommet pris. I paketet ingår även över 400 satir- och karikatyrteckningar från 2014 – 2016.

Kontakta Newsmap - info@newsmap.se - Tel: 070-37 33 135.
Du kan även kontakta Bulls Press - sales@bulls.se - Tel 08-555 206 00

Du får användarnamn och lösenord och kan omedelbart börja använda teckningar ur arkivet.
Avtal tecknas på halv- eller helår.

TILL BULLS PRESSTJÄNST

INTERNATIONALLY

Cartoons for your publication or website

Do you want to publish the cartoons and caricatures?
For the swedish market:
Contact Newsmap to get username and login.

For the International Market. Most of the cartoons (from may 2012) are distributed by Newsmap in cooperation with Bulls Press, Tribune Content Agency/Tribune News Service (formerly McClatchy-Tribune Information Services) and their sales websites:
MCT International
MCT Direct
MCT Campus

To see the drawings. Just search for:
Jan-Erik Ander

Lennart Moberg
Olle Magnusson
Lasse Thyrstedt
Leif Zetterling

Bulls Press/Newsmap Illustrations
VIDEO presenting all five cartoonists whose drawings now are internationally available from Tribune News Service (formerly MCT Graphics).

Priser

Prisgrupp A: 300 kr
Prisgrupp B: 400 kr
Prisgrupp C: 500 kr
Prisgrupp D: 600 kr
Prisgrupp E: Anges vid grafiken
Minikarikatyrer: 100 kr

Kontakt

Kontakta NEWSMAP
Telefon: +46 (0)70 37 33 135
+46 (0)11 39 74 49
E-mail: info@newsmap.se
Postadress:
Sätervägen 11
S-618 33 Kolmården
Sweden